Web Analytics Made Easy - Statcounter

Ayat Kursi Arab Latin dan Artinya Beserta Manfaatnya

Ayat Kursi adalah salah satu ayat yang paling terkenal dan dikenal di dalam Al-Qur’an. Ayat ini merupakan bagian dari surat Al-Baqarah, yakni surat kedua dalam kitab suci umat Muslim. Keindahan dan kekuatan maknanya telah membuat Ayat Kursi menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi Ayat Kursi dengan fokus pada terjemahan bahasa Arab ke bahasa Latin serta artinya. Selain itu, kita juga akan membahas manfaat spiritual dan praktis yang terkait dengan Ayat Kursi.

Ayat Kursi ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf Latin dapat membantu banyak orang memahami dan merenungkan makna dari ayat tersebut. Terjemahan Ayat Kursi menjadi bahasa Latin juga memudahkan para pembaca non-Arab dalam mengerti artinya. Dengan memahami Ayat Kursi dalam bahasa yang lebih akrab bagi mereka, setiap orang dapat merasakan kedalaman dan keagungan ayat ini tanpa harus menguasai bahasa Arab secara penuh.

Ayat Kursi, atau dikenal juga sebagai “Tahta Allah,” merupakan ayat yang penuh keajaiban dan signifikansi. Ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah serta memuat berbagai makna yang dalam. Ayat ini menyampaikan keyakinan dalam keesaan Allah, kekuasaan-Nya yang tak terbatas, dan penjagaan-Nya terhadap alam semesta beserta isinya. Ketika seseorang mempelajari dan merenungkan makna Ayat Kursi, ia akan merasakan ketenangan, kekuatan, dan kedamaian dalam hatinya.

Dalam artikel ini, kita juga akan membahas manfaat spiritual dan praktis dari Ayat Kursi. Ayat ini diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi dan membawa berkah kepada mereka yang membacanya dengan penuh keyakinan. Banyak orang mengamalkan Ayat Kursi sebagai doa perlindungan diri dari gangguan makhluk gaib, dan juga sebagai sumber kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ayat Kursi juga dianggap sebagai benteng spiritual yang dapat menolong dan melindungi manusia dari berbagai kesulitan dan bahaya.

Dalam artikel ini, mari kita merenungkan keindahan dan kedalaman Ayat Kursi, memahami maknanya melalui terjemahan bahasa Arab ke bahasa Latin, dan menggali manfaat spiritual serta praktis yang dapat kita peroleh dari mengamalkan dan memahami ayat suci ini. Ayat Kursi menjadi sebuah harta yang tak ternilai bagi umat Islam, dan dengan pengetahuan serta penghayatan yang mendalam, kita dapat merasakan kehadiran Allah yang kuat dan mengalami manfaat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.

 

Bacaan Ayat Kursi

 

Bacaan Ayat Kursi memiliki tempat yang istimewa dalam praktik keagamaan umat Islam. Setiap muslim diajarkan untuk membaca dan menghafal Ayat Kursi, karena diyakini sebagai salah satu ayat yang paling kuat dalam melindungi dan memberikan berkah.

Bacaan Ayat Kursi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ayat ini mengandung kata-kata yang membangkitkan keyakinan dan ketenangan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita merasa takut, cemas, atau terjebak dalam situasi sulit, membaca Ayat Kursi dapat memberikan rasa ketenangan dan perlindungan. Bacaan Ayat Kursi juga diyakini dapat menjauhkan gangguan makhluk gaib dan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah.

Selain manfaat spiritualnya, Ayat Kursi juga memiliki manfaat praktis yang signifikan. Dalam tradisi Islam, membaca Ayat Kursi di pagi dan petang hari telah menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini diyakini dapat melindungi diri kita dari segala macam bahaya dan melimpahkan berkah dalam setiap langkah kita. Banyak orang mengamalkan Ayat Kursi dengan membacanya sebelum tidur untuk mendapatkan tidur yang tenang dan terhindar dari mimpi buruk.

Bacaan Ayat Kursi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah harian umat Islam. Ketika membaca Al-Qur’an, Ayat Kursi sering dibaca sebagai sebuah penghormatan dan bentuk penghambaan kepada Allah. Dalam ibadah shalat, Ayat Kursi sering menjadi bacaan yang diucapkan setelah membaca surat Al-Fatihah, sebagai pengingat akan kebesaran Allah sebelum melanjutkan rukun-rukun shalat.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang bacaan Ayat Kursi, mulai dari cara membacanya dengan tajwid yang benar hingga merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami dan mengamalkan bacaan Ayat Kursi, kita dapat mengalami manfaat spiritual dan praktis yang signifikan dalam kehidupan kita. Mari kita terus memperdalam pengetahuan kita tentang Ayat Kursi dan mengaplikasikan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah yang nyata dan mendapatkan keberkahan-Nya.

 

Ayat Kursi Arab

 

 

Ayat kursi adalah ayat yang terletak dalam surat Al Baqarah ayat 255 yang memiliki Bacaan Tulisan Arab adalah sebagai berikut:

 

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

 

Ayat Kursi Latin

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

 

Arti Ayat Kursi

 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Keutamaan Ayat Kursi

Keutamaan membaca Ayat Kursi merupakan hal yang sangat dihargai dalam agama Islam. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi beberapa keutamaan penting yang terkait dengan membaca Ayat Kursi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah bahwa membaca Ayat Kursi diyakini dapat menyebabkan dikabulkannya semua doa yang kita panjatkan kepada Allah.

Warta Menarik:   Sebab Kau Terlalu Indah - Lirik Lagu Raim Laode

 

1. Dikabulkan Semua Doa

 

Salah satu keutamaan yang luar biasa dari membaca Ayat Kursi adalah diyakini bahwa semua doa yang kita panjatkan setelah membaca Ayat Kursi akan dikabulkan oleh Allah. Ayat Kursi menyampaikan kekuasaan, kebesaran, dan kebijaksanaan Allah, yang menjadikan-Nya sanggup untuk memenuhi segala permohonan hamba-Nya yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, saat kita membaca Ayat Kursi dan kemudian menghadapkan diri dalam doa kepada-Nya, diyakini bahwa Allah akan mendengarkan dan memenuhi permintaan kita.

Membaca Ayat Kursi sebagai langkah awal dalam doa kita memberikan kekuatan dan keistimewaan tertentu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi, yang memiliki kekuatan mutlak dan pengetahuan yang sempurna. Dalam keyakinan ini, kita mendekatkan diri kepada-Nya dengan rasa hormat dan kerendahan hati, meyakini bahwa Dia adalah satu-satunya yang mampu menjawab doa kita. Ayat Kursi memberikan harapan dan keyakinan bahwa jika kita berdoa dengan kesungguhan dan keimanan yang kuat, Allah akan mengabulkan permintaan kita sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, dan keinginan yang ingin kita sampaikan kepada Allah melalui doa. Dalam momen-momen tersebut, membaca Ayat Kursi dan kemudian memanjatkan doa kita dengan sungguh-sungguh adalah sebuah tindakan yang sangat dianjurkan. Allah menguji kesungguhan dan ketulusan hati kita dalam berdoa, dan membaca Ayat Kursi sebelumnya sebagai bentuk persiapan spiritual dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan kita bahwa doa kita akan dikabulkan-Nya.

 

2. Jadi Washilat Pembuka Pintu Rezeki

Salah satu keutamaan penting dari membaca Ayat Kursi adalah diyakini bahwa ayat ini menjadi washilat, yaitu sarana atau jalan pembuka pintu rezeki dari Allah. Ayat Kursi mengandung keagungan dan kekuasaan Allah yang mampu membuka pintu-pintu rezeki bagi hamba-Nya yang beriman.

Dalam ajaran Islam, rezeki bukan hanya terbatas pada materi atau harta benda, tetapi juga mencakup segala bentuk keberkahan dan kelimpahan dalam hidup. Ketika kita membaca Ayat Kursi dengan penuh keyakinan, diyakini bahwa Allah akan membuka pintu rezeki bagi kita dalam berbagai aspek kehidupan.

Ayat Kursi mengandung pengakuan akan kekuasaan Allah atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Dalam pemahaman ini, kita menyadari bahwa segala rezeki yang kita terima, baik itu rezeki materi maupun rezeki spiritual, berasal dari Allah sebagai pemberi segala kebaikan. Dengan membaca Ayat Kursi dan mengarahkan hati kita kepada-Nya, kita menumbuhkan rasa syukur dan ketergantungan kepada Allah sebagai sumber segala rezeki.

Selain itu, membaca Ayat Kursi juga membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan mencari keridhaan-Nya. Ketika kita menjadikan Ayat Kursi sebagai amalan rutin dalam kehidupan sehari-hari, diyakini bahwa Allah akan memberkahi usaha dan pekerjaan kita, serta membuka jalan keberhasilan dan kesuksesan dalam segala bidang.

Membaca Ayat Kursi dengan keyakinan yang kuat dan penuh harapan adalah bentuk tawakkal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala urusan kita kepada-Nya. Dalam Islam, tawakkal merupakan sikap yang dianjurkan, karena Allah adalah Maha Pengatur segala urusan dan pemilik rezeki yang tidak terbatas. Dengan tawakkal kepada-Nya, kita melepaskan beban pikiran dan kekhawatiran yang berlebihan, dan mengandalkan Allah sebagai sumber segala rezeki dan keberkahan.

 

3. Jadi Washilah masuk syurga

 

Salah satu keutamaan yang signifikan dari membaca Ayat Kursi adalah diyakini bahwa ayat ini dapat menjadi washilah, yaitu sarana atau jalan untuk masuk ke Surga. Ayat Kursi mengandung makna dan keindahan yang mendalam, dan membacanya dengan hati yang khusyuk dapat membawa kita mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan-Nya.

Ayat Kursi menggambarkan kebesaran Allah, keesaan-Nya, dan kekuasaan-Nya yang tak terbatas. Dalam membaca dan merenungkan ayat ini, kita memperdalam pemahaman tentang keagungan dan kemuliaan Allah, serta memperkuat keyakinan bahwa hanya dengan mengabdikan diri kepada-Nya kita dapat mencapai surga sebagai tujuan akhir kehidupan.

 

4. Dilindungi dari Jin dan Syetan

 

Keutamaan penting lainnya dari membaca Ayat Kursi adalah diyakini bahwa ayat ini dapat melindungi kita dari gangguan dan godaan jin dan syetan. Ayat Kursi mengandung kekuatan spiritual yang dapat membentengi diri kita dari kejahatan makhluk halus yang ingin mengganggu dan merugikan kita.

Dalam ajaran Islam, jin dan syetan merupakan makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mencoba menggoda manusia. Mereka dapat menciptakan keresahan, gangguan, dan godaan dalam kehidupan kita. Namun, membaca Ayat Kursi diyakini dapat membentuk perisai spiritual yang melindungi kita dari pengaruh negatif jin dan syetan.

Ayat Kursi menyampaikan kebesaran Allah, kekuasaan-Nya, dan kehadiran-Nya yang kuat. Dalam membaca dan memahami ayat ini, kita mengakui kekuatan dan perlindungan yang datang dari Allah semata. Ayat Kursi menjadi benteng spiritual yang membuat jin dan syetan tidak berdaya di hadapan kekuasaan-Nya.

 

5. Mendapat Perlindungan Dari Allah

 

Salah satu keutamaan penting dari membaca Ayat Kursi adalah diyakini bahwa ayat ini membawa perlindungan langsung dari Allah. Ayat Kursi mengandung janji kehadiran-Nya yang melindungi dan mengawasi hamba-Nya yang beriman. Dengan membaca Ayat Kursi, kita mengaktifkan perlindungan Allah yang melingkupi kita dalam setiap aspek kehidupan.

Ayat Kursi menggambarkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dalam pemahaman ini, kita menyadari bahwa hanya dengan berada di bawah perlindungan-Nya kita dapat merasa aman dan tenteram. Membaca Ayat Kursi dengan keyakinan dan penghormatan kepada-Nya membuat kita merasa dikelilingi oleh perlindungan-Nya yang kuat.

Allah adalah Maha Mengetahui tentang segala yang terjadi dalam hidup kita, termasuk tantangan, bahaya, dan musibah yang kita hadapi. Dalam membaca Ayat Kursi, kita memohon perlindungan-Nya dari segala bentuk malapetaka dan ancaman yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan kita. Ayat ini menjadi doa perlindungan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Warta Menarik:   10 Sebab-Sebab Mandi Wajib Syarat dan Rukunnya

Membaca Ayat Kursi sebagai amalan rutin mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan perlindungan Allah dalam setiap langkah hidup. Kita diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan atau sumber perlindungan lainnya selain Allah. Dalam keyakinan ini, kita melepaskan beban kekhawatiran dan bergantung sepenuhnya pada-Nya, mengetahui bahwa Dia adalah pelindung sejati yang tidak pernah gagal.

6. Ayat Kursi jadi ayat paling utama dalam Al-Qur’an

 

Ayat Kursi memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dianggap sebagai ayat paling utama dalam Al-Qur’an. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling ditekankan keutamaannya dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an, Ayat Kursi terdapat di Surah Al-Baqarah (2:255) dan menjadi salah satu ayat yang paling sering dihafal dan diamalkan oleh umat Muslim.

Ayat Kursi dipandang sebagai ayat paling utama karena mengandung makna yang sangat mendalam tentang keesaan Allah, keagungan-Nya, dan kekuasaan-Nya yang tidak terbatas. Ayat ini merangkum esensi dari ajaran Islam dan menjadi sumber kebijaksanaan dan petunjuk bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka.

Keutamaan Ayat Kursi sebagai ayat paling utama juga terlihat dari panjang dan kaya makna yang terkandung di dalamnya. Ayat ini menyampaikan pesan-pesan penting tentang kebesaran Allah, kekuasaan-Nya sebagai pencipta alam semesta, dan hubungan antara Allah dan manusia. Banyak ulama dan ahli tafsir telah mengungkapkan keagungan dan keutamaan Ayat Kursi dalam karyanya, menegaskan pentingnya menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

7. Ayat Kursi merupakan ayat yang lebih agung dibanding langit dan bumi

 

Ayat Kursi dianggap sebagai ayat yang lebih agung dibandingkan dengan langit dan bumi. Hal ini menggambarkan kedalaman dan kebesaran makna yang terkandung dalam ayat ini, serta tingkat keagungan yang melebihi ciptaan-Nya. Ayat Kursi menjadi bukti kehebatan Allah yang tidak terbandingkan dengan segala sesuatu di alam semesta.

Ayat Kursi mengajarkan tentang kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi serta segala isinya. Ayat ini menyampaikan pesan bahwa kekuasaan-Nya mencakup seluruh alam semesta dan tiada batas untuk-Nya. Ayat Kursi mengajak kita untuk memandang keagungan-Nya yang tak terbatas dan mengakui kebesaran-Nya yang melampaui segala-galanya.

Dalam Al-Qur’an, Ayat Kursi menjadi penegasan tentang keagungan Allah yang terletak di atas segala-galanya. Ayat ini mengajarkan bahwa langit dan bumi hanyalah sebagian kecil dari ciptaan-Nya yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan-Nya. Ayat Kursi mengundang kita untuk merenungkan kebesaran-Nya dan menghormati-Nya sebagai Tuhan yang Maha Esa.

 

Waktu Terbaik Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi, sebuah keagungan tersirat di dalam Alquran. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka’ab ra, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pertanyaan yang menggetarkan hati:
“Apakah kau tahu, ayat manakah yang paling agung dalam kitab Allah” Ubay menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu” Rasul menjawab, “Allahu laa ilaa ha illa huwal hayyul qoyyuum” Lalu beliau menepuk dadaku dan berkata “Semoga kau bahagia dengan ilmu yang kau miliki”.
1. Setelah Selesai Sholat Fadhu

 

Salah satu waktu terbaik untuk membaca Ayat Kursi adalah setelah selesai melaksanakan salat fardhu. Setelah menunaikan kewajiban ibadah salat, membaca Ayat Kursi dapat menjadi amalan yang memberikan keberkahan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.

Membaca Ayat Kursi setelah salat fardhu memiliki makna yang mendalam. Salat fardhu merupakan salah satu ibadah utama dalam agama Islam yang dilakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Setelah kita berkomunikasi langsung dengan-Nya melalui salat, membaca Ayat Kursi menjadi langkah selanjutnya untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan-Nya.

Ayat Kursi yang mengandung kebesaran dan kekuasaan Allah mengingatkan kita akan peran-Nya sebagai Tuhan yang Maha Besar. Dalam membaca ayat ini setelah salat fardhu, kita mengakui bahwa segala yang kita lakukan dalam salat hanyalah dengan seizin-Nya dan sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Ayat Kursi juga menjadi pengingat bagi kita untuk tetap tunduk dan berserah diri kepada Allah setelah selesai melaksanakan salat.

Membaca Ayat Kursi setelah salat fardhu juga dapat memberikan ketenangan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ayat ini membawa pesan tentang kekuasaan Allah yang mencakup segala aspek kehidupan kita. Dalam membaca Ayat Kursi, kita memohon perlindungan-Nya, memperkuat iman kita, dan mendapatkan ketenangan pikiran serta perlindungan-Nya dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan.

Dalam sebuah hadist diriwayatkan:

“Siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai salat fardu maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian.” (HR Al-Nasai)

 

2. Dibaca Setiap Waktu Pagi dan Petang

 

Selain dibaca setelah salat fardhu, Ayat Kursi juga dianjurkan untuk dibaca setiap waktu pagi dan petang. Hal ini merupakan amalan yang dianjurkan dalam agama Islam untuk memperoleh keberkahan dan perlindungan Allah dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Membaca Ayat Kursi pada waktu pagi dan petang memiliki makna yang mendalam. Saat memulai hari di pagi hari, membaca Ayat Kursi menjadi langkah awal yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan ujian yang akan kita hadapi. Ayat ini mengingatkan kita akan kehadiran Allah yang melindungi dan membimbing kita sepanjang hari.

Membaca ayat kursi pada waktu pagi dan petang, Allah akan melindungi sepanjang hari. Seperi yang yang disebutkan dalam sebuah hadist:

“Siapa yang membacanya ketika petang maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi maka ia akan dilindungi hingga petang.” (HR Al-Hakim)

 

3. Waktu Menjelang Tidur

 

Selain dibaca setelah salat fardhu dan pada waktu pagi dan petang, Ayat Kursi juga dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur. Membaca Ayat Kursi sebelum tidur memiliki makna yang signifikan dalam menghadapi dunia mimpi dan menjaga perlindungan Allah selama kita beristirahat.

Menjelang tidur, membaca Ayat Kursi merupakan tindakan yang bijaksana. Ayat ini mengandung pesan tentang kekuatan dan kebesaran Allah yang mampu melindungi kita dari gangguan dan godaan syaitan serta jin yang mungkin hadir dalam alam mimpi. Dengan membaca Ayat Kursi, kita memohon perlindungan-Nya dalam tidur kita dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada-Nya.

Warta Menarik:   Emoticon Jepang v2- Emoji Karakter, Bingung, Menggila, Menari, Dan Awan

Membaca Ayat Kursi sebelum tidur juga dapat membantu menghilangkan rasa cemas dan pikiran yang membebani kita. Ayat ini membawa ketenangan pikiran dan kepercayaan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita bahkan saat kita tertidur. Dengan membaca Ayat Kursi menjelang tidur, kita melepaskan segala beban kepada-Nya dan mempercayakan segala urusan kepada-Nya.

Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukkhari:
“Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, ‘Allaahu Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyul Qayyum’, sampai selesai. Karena sesungguhnya kamu akan berada di bawah perlindungan Allah dan setan tidak bisa mendekatimu sampai besok pagi.” (HR Al-Bukkhari).

Hadist Tentang Ayat Kursi

 

Berikut ini beberapa hadist yang berkaitan dengan keutamaan dan faedah membaca ayat kursi yang tedapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 255.

Keistimewaan membaca ayat kursi berdasarkan hadits riwayat Imam Nasai dalam Sunan al-Kubra dari Abu Umamah al-Bahiliy, Nabi SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الجَنَّةِ اِلاَّ اَنْ يَمُوْتَ

Artinya: Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian.
Sayyid Muhammad Alawi al-Makki al-Maliki mengatakan dalam Syawariq al-Anwar mengutip hadits Sahih Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah: “Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur maka ia akan dijaga Allah dari gangguan Setan (seperti waswas dan gelisah, sulit tidur) sampai waktu subuh”.

FAQ

 

Apa Bacaan Ayat Kursi?

Bacaan Ayat Kursi adalah: “Allahu la ilaha illa Huwa Al-Hayyul-Qayyum, la ta’khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi. Ya’lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a. Wasi’a kursiyuhus-samawati wal-ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma, wa Huwal ‘Aliyyul-‘Adhim.”

Apakah boleh membaca Ayat Kursi setiap hari?

Ya, boleh membaca Ayat Kursi setiap hari. Amalan ini sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk memperoleh manfaat dan perlindungan Allah.

Berapa kali membaca Ayat Kursi dalam sehari?

Tidak ada batasan tertentu dalam sehari untuk membaca Ayat Kursi. Namun, membaca setidaknya satu kali atau lebih dapat memberikan manfaat dan keberkahan.

Apakah Ayat Kursi bisa mendatangkan rezeki?

Ayat Kursi tidak secara langsung mendatangkan rezeki, tetapi membacanya dengan keyakinan dan ikhlas dapat membantu membuka pintu rezeki dan mendapatkan keberkahan dari Allah.

Kapan Ayat Kursi dilarang dibaca?

Ayat Kursi tidak ada larangan khusus dalam pembacaannya. Namun, dianjurkan untuk menghormati dan membacanya dengan kesadaran penuh, menghindari pembacaan dalam keadaan yang tidak pantas seperti di toilet.

Mengapa Ayat Kursi tidak pakai bismillah?

Ayat Kursi tidak menggunakan bismillah karena merupakan ayat yang merupakan pemisah dari dua bagian dalam surah Al-Baqarah. Hal ini tidak mengurangi keagungan dan keutamaan Ayat Kursi itu sendiri.

Apa dahsyatnya Ayat Kursi?

Ayat Kursi memiliki kekuatan yang dahsyat karena mengandung makna tentang kebesaran, kekuasaan, dan keesaan Allah. Membacanya dengan penuh keyakinan dapat memberikan perlindungan, ketenangan, dan keberkahan dalam kehidupan.

Apa akibat membaca Ayat Kursi?

Membaca Ayat Kursi dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat akan menghasilkan berbagai akibat yang baik, seperti mendapatkan perlindungan Allah, keberkahan dalam kehidupan, ketenangan pikiran, dan meningkatkan koneksi spiritual dengan-Nya.

 

Kesimpulan

 

Dalam artikel ini, telah dibahas mengenai Ayat Kursi, ayat yang sangat penting dalam agama Islam. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertama, Ayat Kursi memiliki keutamaan yang luar biasa. Dengan menghafal dan mengamalkannya, kita dapat merasakan manfaatnya yang meliputi dikabulkannya segala doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ayat Kursi juga menjadi wasilah pembuka pintu rezeki, membantu kita dalam mencapai keberkahan dalam kehidupan materi.

Selanjutnya, Ayat Kursi juga memberikan perlindungan dari jin dan syetan. Ayat ini memancarkan kekuatan spiritual yang mampu menjauhkan kita dari gangguan dan godaan makhluk halus yang tidak terlihat. Dengan membaca Ayat Kursi, kita merasa aman dan terlindungi oleh Allah dari segala ancaman yang mungkin menghadang.

Ayat Kursi juga memberikan perlindungan langsung dari Allah. Dalam membaca dan mengamalkannya, kita mengakui kehadiran-Nya yang senantiasa hadir dan mengawasi kita. Ayat ini menjadi tameng dan perlindungan yang kuat dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam kehidupan kita.

Ayat Kursi juga dianggap sebagai ayat paling utama dalam Al-Qur’an. Ayat ini mencakup makna-makna yang mendalam tentang keesaan Allah dan hubungan-Nya dengan manusia. Dalam mengamalkan Ayat Kursi, kita menghormati dan mengakui keagungan-Nya yang tidak terbandingkan dengan segala sesuatu di dunia ini.

Selanjutnya, Ayat Kursi memiliki waktu-waktu terbaik untuk dibaca. Setelah salat fardhu, pada waktu pagi dan petang, serta menjelang tidur, membaca Ayat Kursi memberikan keberkahan, perlindungan, ketenangan, dan koneksi spiritual dengan Allah.

Secara keseluruhan, Ayat Kursi adalah ayat yang memiliki nilai penting dalam agama Islam. Dengan mengamalkan Ayat Kursi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ayat ini menjadi sumber keberkahan, perlindungan, ketenangan, dan kekhususan dalam hubungan kita dengan Allah. Membaca, memahami, dan mengamalkan Ayat Kursi adalah bentuk pengabdian dan penghormatan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Mahakuasa.

Profil Penulis

Wawan Kurniawan
Wawan KurniawanMenulis dan Menulis Semoga Bermanfaat!
Hobi menulis dan membuat blog dengan berbagai macam niche, mulai dari tekno sampai tips sehari-hari yang dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//CLOCK